Dokončování hrubé stavby

23. 10. 2020

U jižní skupiny domů UP01 - UP05 máme dokončenou hrubou stavbu a realizujeme montáž výplní otvorů a střechu.

Na severní straně finišujeme hrubou stavbu.