Aktuality

Začínáme montovat stropní konstrukce

6. 8. 2020 Na jižní straně ulice probíhá montáž prefabrikovaných stropnich panelů. Na…
Detail

Práce pokračují podle harmonogramu

15. 7. 2020 Práce pokračují podle plánu. Jsou dokončeny všechny základové desky a u…
Detail

Vyzdívání prvních domů

10. 6. 2020  Aktuálně dokončujeme základy a podkladní betonové desky u posledních…
Detail

První základová deska je hotová

14. 5. 2020  Betonujeme základové konstrukce a navážíme materiál na další etapu stavby -…
Detail

Betonáž základových pasů

27. 4. 2020 Aktuálně probíhá vylívání základových pasů jednotlivých rodinných…
Detail

Stavba domů pokračuje podle plánu

3. 4. 2020 Stavba pokračuje podle plánu. Po dokončení inženýrských sítí a přípojek…
Detail

Stavební práce na rodinných domech začínají

17. 3. 2020 Inženýrské sítě jsou dokončeny. Příští týden se pouštíme do výstavby…
Detail
Více