Aktuality

Dokončování komunikace a práce na fasádách domů

18.6.2021 Dokončujeme pozemní komunikaci a pracujeme na fasádách domů. Fasáda…
Detail

Dokončování hrubé stavby

23. 10. 2020 U jižní skupiny domů UP01 - UP05 máme dokončenou hrubou stavbu a realizujeme…
Detail

Zahájili jsme vyzdívku 2. nadzemního podlaží

24. 8. 2020 U domů ležících na jižní straně jsme zahájili práci na vyzdívkách…
Detail

Začínáme montovat stropní konstrukce

6. 8. 2020 Na jižní straně ulice probíhá montáž prefabrikovaných stropnich panelů. Na…
Detail

Práce pokračují podle harmonogramu

15. 7. 2020 Práce pokračují podle plánu. Jsou dokončeny všechny základové desky a u…
Detail

Vyzdívání prvních domů

10. 6. 2020  Aktuálně dokončujeme základy a podkladní betonové desky u posledních…
Detail

První základová deska je hotová

14. 5. 2020  Betonujeme základové konstrukce a navážíme materiál na další etapu stavby -…
Detail
Více