Začínáme montovat stropní konstrukce

6. 8. 2020
Na jižní straně ulice probíhá montáž prefabrikovaných stropnich panelů.
Na severní straně se dokončují základové konstrukce a probíhá zdění.