Práce pokračují podle harmonogramu

15. 7. 2020
Práce pokračují podle plánu. Jsou dokončeny všechny základové desky a u části domů je vyzděné první patro.