Dokončili jsme hlavní kanalizační řád

14.2. 2020
Dokončili jsme výstavbu hlavního řádu kanalizace. Aktuálně budujeme jednotlivé kanalizační přípojky.