Stavba domů pokračuje podle plánu

3. 4. 2020
Stavba pokračuje podle plánu.
Po dokončení inženýrských sítí a přípojek provádíme skrývky ornice a začínáme kopat rýhy pro základové pásy.