Vyzdívání prvních domů

10. 6. 2020 
Aktuálně dokončujeme základy a podkladní betonové desky u posledních několika domů.

U prvních tří objektů už probíhá vyzdívání prvního patra a v brzké době je budeme osazovat stropními panely.