Zahájili jsme vyzdívku 2. nadzemního podlaží

24. 8. 2020
U domů ležících na jižní straně jsme zahájili práci na vyzdívkách 2.nadzemního podlaží.
Na severní straně dokončujeme vyzdívky 1.NP a začínáme realizovat železobetonové věnce pro montáž stropů.